Konzole

Konzole

Konzole

Položka č. 626140-9140-213
Central device for monitoring of all relevant values

Description

TEMPAR® konzole je centrálním prvkem sledování mìøicí laboratoøe. Na konzoli jsou pøipojeny stávající senzory a zjišovány relevantní prostorové a èasové gradienty. Data jsou pøehlednì ukázána na obrazovce. Lze zvolit z rùzných zobrazení, takže vždy v

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK