Kloubový prvek DG20

Kloubový prvek DG20

Kloubový prvek DG20

Položka č. 626105-6280-070
Used to assemble angled styli combinations

Description

Pohyblivé (kloubové) prvky slouží pro sestavení zahnutých kombinací snímaèù. Úhlové nastavení se provádí pøíènì k hlavní ose kloubového spoje.

Kloubový spoj mùže být rotaènì nastaven pomocí separátního otoèného kusu.

Specification

M5
Knicken
DG 20
L 36
weight (g) 43
MAT Titan

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK