RST-T kloubový spoj

RST-T kloubový spoj

RST-T kloubový spoj

Položka č. 600661-9225-000
Je-li se sondou RST-T místo mìøení teploty tìžko dosažitelné, mùže pomoci tento kloubový prvek.

Description

S RST kloubovým spojem je možné nastavit úhly mezi 0 a 90 stupni, napøíklad pro dosažení tìžko pøístupných míst se snímací hlavou RST.

Specification

system RST
type of extension Tastkopfverlängerung
systemE RST
LE 94
DGE 24
weight (g) 97
MAT HLINÍK

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK