Snímací hlava RST-T

Snímací hlava RST-T

Snímací hlava RST-T

Položka č. 600661-9675-000
Originální ZEISS teplotní sonda RST-T.

Description

RST spínací teplotní sonda mùže být pøipevnìna na MT/VAST talíøek. Teplotní senzor je vymìnitelný.

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK