Støedicí svìráky

Støedicí svìráky

Støedicí svìráky

Položka č. 626108-9022-070
Tento støedicí svìrák upne rùzné souèásti tak, aby støed zùstal stále na stejném místì

Description

Centrický svìrák upíná centricky souèásti rùzných rozmìrù. Znamená to, že støed zùstává stále na stejném místì a souèásti už nemusí být novì vyrovnávány.
Tento svìrák je vyroben z ušlechtilé oceli, má vymìnitelné tvrzené èelisti se šíøkou 70 m

Additional images

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK