Nástìnný držák

Zoom

Nástìnný držák

Položka č. 626140-9140-152
Installing TEMPAR® sensors on a wall

K nástìnnému držáku potøebujete ještì stropní držák pro montáž jednoho nebo dvou senzorù. Ten mùže být pøipevnìn v libovolné vzdálenosti od stìny (maximálnì 1 m).

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK