Kabel adaptéru USB

Zoom

Kabel adaptéru USB

Položka č. 626140-9140-098
Configurating sensor within a network

Pomocí adaptérového kabelu s USB konektorem se provádí adresování senzorù. Balíèky nebo individuálnì konfigurované senzorové sítì jsou dodávány již s adresovanými senzory. V pøípadì dodateèné objednávky nebo výmìny senzorù je nutné adresování. Za tím

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK