VAST sada nástrojù

Zoom

VAST sada nástrojù

Položka č. 626109-9010-000
Sada nástrojù pro montáž M5 konfigurací snímaèù

Sada nástrojù obsahuje otoèný momentový šroubovák pro upnutí VAST talíøku, dále èípkové klíèe, úhlové šroubováky a hákové klíèe v rùzných velikostech. Prodloužení se použije místo snímaèe pro pøednastavení, zabrání se tak poškození.

1x 600341-0

Tisk

PRODUCT 1 OF 11

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK