Tøíèelisové sklíèidlo

Zoom

Tøíèelisové sklíèidlo

Tøíèelisová sklíèidla z oceli jsou pøipevnìna na desce adaptéru

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Tøíèelisová sklíèidla z oceli jsou upevnìna na desce adaptéru, mohou být namontována na Surfcom polohovací a nastavovací systémy nebo pøímo na granitový stùl pøístroje Surfcom.
Souèástí dodávky jsou sada vnìjších, vnitøních èelistí a upevòov

Tisk

PRODUCT 3 OF 3

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK