Snímací bøity

Zoom

Snímací bøity

Tyto snímací hroty ve tvaru bøitu jsou upnuty do snímacích ramének pro mìøení kontur.

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Snímací bøity mají zkosený hrot a mohou se použít ve snímacích raménkách specifických podle pøístroje. Nasazujte prosím pouze bøity s odpovídající funkèní délkou L1 do ramének s pøíslušnou funkèní délkou L1.

Tisk

PRODUCT 4 OF 5

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK