Sada: Hvìzdicový snímaè TL3 dlouhý

Zoom

Sada: Hvìzdicový snímaè TL3 dlouhý

Položka č. 626103-9058-000
Sada dlouhých hvìzdicových snímaèù ThermoFit® vèetnì talíøku TL3, 8 dílù

Sada snímaèù obsahuje ètyøi stejné snímaèe L33 s ThermoFit døíkem a s rubínovou kulièkou a další snímaè s délkou 50. Upínací talíøek TL3 a vhodné nástroje sadu doplòují.

2x 000000-0015-323 Èípkový klíè 1,1,ZEISS norma 1170

1x 626103-0300-

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK