Otoèný a výkyvný svìrák

Zoom

Otoèný a výkyvný svìrák

Položka č. 626108-9010-000
Otoèný svìrák pro upnutí souèásti.

Tento otoèný svìrák umožòuje uchycení a polohování souèásti s optimální pøístupností.

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK