Upínací systém CT1500

Zoom

Upínací systém CT1500

Položka č. 626140-8210-030
Zde najdete upínací systém, se kterým mùžete souèásti polohovat do rùzné výšky.

Upínací sada:

S touto praktickou sadou mùžete mìøenou souèást umístit optimálnì pro pøístroj METROTOM 1500. V této sadì najdete 3 nosièe souèástí, kloubové rameno, 7 ThermoFit prodloužení, adaptér M8-M5, pøíslušenství a nástro

Tisk

PRODUCT 4 OF 4

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK