VAST XXT TL3

Zoom

VAST XXT TL3

Položka č. 620161-9130-000
Snímací hlava VAST XXT TL3 pro váš souøadnicový mìøicí stroj.

Pasivní skenovací senzory pro RDS aplikaci 620670-9022-000 a 620670-9024-000. Specifikace a použití /omezení na vyžádání.

Výmìna senzoru a snímaèe je možná s MSR zásobníky pøes RDS- nebo XXT-úložné místo
ZEISS CNC výmìnné zásobníky se moh

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK