pro O-INSPECT

Stálý pøehled o teplotách souèásti

             

Teplotní rozhraní bylo vyvinuto speciálnì pro stroj O-INSPECT 543, dá se použít s paletovým systémem nebo bez nìho. Také O-INSPECT 863 mùže mít již integrované teplotní rozhraní ve stolu stroje. Výhoda pøi použití palet: Mùžete pøipojit až 4 teplotní

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK