MCA

Zoom

MCA

Položka č. 626140-9144-010
Signální pøevodník pro teplotní rozhraní

MCA (Modbus-CAN-adapter) je pøedpokladem pro mìøení teploty na stroji O-INSPECT 543.

Pøes pøevodník signálu je signál teplotních senzorù pøevádìn a pøedáván do øízení stroje. Je to nutné pro jeden teplotní senzor i pro teplotní senzory, které s

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK