Kontrolní box pro senzory

Zoom

Kontrolní box pro senzory

Položka č. 626140-9144-020
Konfiguraèní a kontrolní zaøízení pro teplotní senzory pro stroj O-INSPECT 543

Pomocí kontrolního boxu senzorù je možné vyvolávat, konfigurovat teplotní senzory a porovnávat je s referenèním senzorem. To se týká teplotních senzorù, které se pøes teplotní rozhraní pøipojují na palety øady SIGMA.

Tisk

PRODUCT 6 OF 6

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK