Talíøky RST-T/VAST

Zoom

Talíøky RST-T/VAST

Položka č. 600667-9603-000
Upínací talíøek pro ZEISS teplotní sondu RST-T.
type Wechselteller
system MT/VAST

RST-T je teplotní sonda ZEISS, která mùže se skenovací hlavou MT/VAST spolehlivì a rychle zaznamenávat teplotu vašich souèástí. Hlava je pøipevnìna na tyto upínací talíøky.

Tisk

PRODUCT 1 OF 5

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK