RST-T prodloužení

Zoom

RST-T prodloužení

Prodloužení snímací hlavy pro teplotní sondu RST-T, aby se mohla zmìøit teplota souèásti i na obtížnì pøístupných místech.

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Pomocí prodloužení snímací hlavy mùže být sonda RST spojena s RDS nebo DSE talíøkem. Na obtížnì pøístupná místa se mùže lépe dosáhnout pomocí rùzných prodlužovacích nástavcù.
Trubky prodloužení snímací hlavy jsou vyrobena osvìdèenou technologi

Tisk

PRODUCT 4 OF 5

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK