SUB-D

Mìøení teploty pro váš souøadnicový mìøicí stroj

             

V této sekci najdete zabudované teplotní senzory a  pøenosové prvky pro souøadnicové mìøicí stroje s konektorem SUB-D pro teplotní senzor. Napøíklad pro ZEISS GageMax, DuraMax a ZEISS ACCURA.
Upínací pøípravek s ocelovým pouzdrem je robustní a m

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK