Plastové pouzdro

Zoom

Plastové pouzdro

Položka č. 626140-9111-100
Teplotní senzory s pøipojením SUB-D

V této sekci najdete zabudované teplotní senzory a  pøenosové prvky pro souøadnicové mìøicí stroje s konektorem SUB-D pro teplotní senzor. Napøíklad pro ZEISS GageMax, DuraMax a ZEISS ACCURA.
Upínací pøípravek s plastovým pouzdrem se nesmí použí

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK