Teplotní senzor mini

Zoom

Teplotní senzor mini

Teplotní senzory s otevøeným koncem kabelu pro pøipojení na pøípravky a paletové systémy

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Teplotní senzory se mohou umístit pøímo do upínacího pøípravku. Ve vìtšinì pøípadù jsou upnuty pøes upínací kontakty. V nìkterých pøípadech se používají také konektory SUB-D.
Minisenzor lze díky malé velikosti optimálnì integrovat do pøípravku

Tisk

Have you seen ...?

PRODUCT 3 OF 3

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK