Ocelové pouzdro

Zoom

Ocelové pouzdro

Položka č. 626140-9112-000
Teplotní senzory s pøipojením DIN

V této sekci najdete zabudované teplotní senzory a  pøenosové prvky pro souøadnicové mìøicí stroje s konektorem DIN pro teplotní senzor. Napøíklad pro ZEISS PRISMO, CenterMax, CONTURA G2 a ZEISS ACCURA.

Upínací pøípravek s ocelovým pouzdrem je

Tisk

PRODUCT 1 OF 3

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK