Otoèný kloubový spoj DG11

Zoom

Otoèný kloubový spoj DG11

Položka č. 626105-6280-040
Zde najdete naše otoèné kloubové spoje M5.

Pohyblivé (kloubové) prvky slouží pro sestavení zahnutých kombinací snímaèù. Úhlové nastavení se provádí pøíènì k hlavní ose kloubového spoje.

Otoèný kloubový spoj je rotaènì nastaven pomocí integrovaného kuželového upnutí. Tím se mohou nastavi

Tisk

PRODUCT 1 OF 6

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK