MSP

Zoom

MSP

Položka č. 626140-9144-032
Teplotní rozhraní pro palety

Teplotní rozhraní pro palety slouží jako doplnìk pro palety bez zmìøení teploty. Mohou se pøipojit až 4 teplotní senzory pro mìøení teploty souèásti. Napojení teplotního rozhraní na stroj vyžaduje pøevodník signálu MCA (626140-9144-010) .

Tisk

PRODUCT 1 OF 6

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK