LogicBox

Zoom

LogicBox

Položka č. 626140-9140-205
Alternative to console without a screen

TEMPAR® LogicBox je centrální prvek monitorování vaší mìøicí laboratoøe. Používá se jako alternativa ke konzoli, nemá ovšem monitor se zobrazením pøíslušných dat. Na LogicBox jsou pøipojovány existující senzory a pomocí nich jsou urèovány relevantní p

Tisk

PRODUCT 1 OF 4

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK