Indexovací kolíky

Zoom

Indexovací kolíky

Prodloužení talíøku s kolíkovým uchycením ThermoFit® Pro smìrem dolù.

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Tyto upínací talíøky pro snímaèe jsou uchyceny ve snímací hlavì MT/VAST. Jsou opatøeny ID èipem, který je identifikován mìøicím strojem.

Na toto prodloužení se mohou namontovat pøímo vícenásobné adaptéry ThermoFit® Pro

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK