Dvojitá kostka

Zoom

Dvojitá kostka

Prodloužení talíøku se dvìma boèními pøipojeními ThermoFit® Pro na originálním talíøku.

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Tyto upínací talíøky pro snímaèe jsou uchyceny ve snímací hlavì MT/VAST. Jsou opatøeny ID èipem, který je identifikován mìøicím strojem.

U tohoto cenovì výhodného øešení mohou být obsazena dvì pøipojení ThermoFit® Pro. Alternativnì

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK