Úhlová koncovka 90°

Zoom

Úhlová koncovka 90°

Položka č. 626105-6280-010
Otoèná úhlová koncovka 90°
system M5
systemE M5
DG 11
L 30.5
ML 25
angle (°) 90
MAT Titan
weight (g) 9.6

Pomocí úhlových koncovek mùžete na konci prodloužení snímaèe použít snímaè se závitem M5 zahnutý pod 90°, napøíklad pro zmìøení otvoru na spodní stranì souèásti. Zvláštním tvarováním se dosáhne lepší pøístupnosti než pøi použití standardní kostky.

Tisk

PRODUCT 1 OF 3

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK