Hvìzdicový prvek pro M3 XXT 6x60°

Zoom

Hvìzdicový prvek pro M3 XXT 6x60°

Položka č. 626105-6280-110
Využijte výbìru malých snímaèù ze sortimentu XXT pro sestavení konfigurací snímaèù M5 pomocí tohoto otoèného hvìzdicového prvku.
system M5
DG 11
L 25
ML 20
B 14
MAT Titan
weight (g) 10

Na tento hvìzdicový adaptér se mùže upnout celkem 7 snímaèù ze sortimentu M3 XXT, šest adaptérù je uspoøádáno v úhlu 60°. Nasazuje se do prodloužení s kuželovým upnutím. Alternativnì se dodává hvìzdicový prvek s pøíslušným otoèným upnutím pro pøipojen

Tisk

PRODUCT 4 OF 8

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK