M3 XXT spojovací prvky

Prvky pro sestavení vašich konfigurací snímaèù

             

M3 XXT otoèné spojovací prvky
Nové možnosti pøi sestavování vašich konfigurací snímaèù

Naše originální ZEISS otoèné prvky jsou založeny na bezvùlovém kuželovém spojení. Tøi robustní kolíky s vnitøním závitem M1,2 s rozhra

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK