Snímače bez závitu

ZEISS snímaèe bez závitu a držáku

             

 bez závitu se používají, aby se zmìøily i velmi malé charakteristiky na souèástech. Jsou upnuty v pøíslušných držácích.

ZEISS Tastersysteme verstehen (Porozumìt konfiguracím snímaèù ZEISS)

 

 

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK