Snímače kontury

Mìøení kontur s pøístrojem Surfcom nebo Contourecord

             
Snímače kontury se používají pro mìøení kontur. Pro snímače kontur existují dvì varianty sestavení kompletního
snímače:
 
Snímací raménka s nasazenými doteky (hroty)
Tyto snímaèe kontur se skládají

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK