Typ Snímače

Mìøení kontur s pøístrojem Surfcom nebo Contourecord

             

Tyto snímače kontur se skládají ze snímacího raménka a snímacího hrotu. Snímače raménko je šroubem pøipevnìno ve snímací hlavì. Snímače raménka jsou specifická pro daný pøístroj. Snímače doteky se dají použít univerzálnì se zohlednìním dané funkèní dé

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK