Snímací raménka C2600, C2700, S2800, S2900

Zoom

Snímací raménka C2600, C2700, S2800, S2900

Snímací raménka pro uchycení snímacích hrotù, bøitù a kulièek pro mìøení kontury.

Products are being loaded.

Ceny a nákupy jsou k dispozici pouze po

or registraci

Tento produkt je dostupný pouze na základě poptávky. Prosím klikněte na 'Vyžádat nabídku' pro přidání produktu do seznamu poptávek a potom odešlete poptávku pomocí funkce v sekci Můj účet!

Tato snímací raménka se pøipevòují na snímací hlavu.
Na pøední konec se mùže namontovat snímací hrot, bøit nebo kulièka pro kontury s potøebnou funkèní délkou L1.

Snímací raménka C2600, C2700, S2800, S2900 pro upnutí snímacích hrotù, bøit

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK