Modulární snímače raménka

Mìøení kontur s pøístrojem Surfcom nebo Contourecord

             

Tyto snímače kontur se skládají ze základního upnutí a speciálního snímacího raménka. Základní adaptér má na opaèném konci závit M2, do kterého se pomocím šroubu M2 mùže namontovat speciální snímací raménko.

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK