Snímače drsnosti

Mìøení drsnosti s pøístrojem Surfcom

             

Snímače drsnosti mají diamantový nebo tvrdokovový hrot s velmi malým polomìrem. K dispozici jsou polomìry hrotù 2 µm, 5 µm, 10 µm. Snímače drsnosti se dají použít na pøístrojích Surfcom 130 / 480 / 1400 / 1500, pro detektory drsnosti na Surfcom 1800 

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK