Sady M5

Ideální výchozí vybavení snímaèi

Na základì praktických zkušeností jsou vybrány komponenty pro smontování konfigurací snímaèù.

Nabízíme dobøe sestavené rozsáhlé sady pro mìøení velkých a malých souèástí, jakož i speciální sady s diskovými snímaèi z keramiky nebo pro hvìzdicové

Sada: Basic

Základní vstupní vybavení, 13 dílů

Sada: Standard

Základní vybavení: snímače, prodloužení a nástroje, 23 dílů

Sada: Advanced

Rozšířené vybavení pro větší výběr, 41 dílů

Sada: Profi

Profi vybavení pro vysokou flexibilitu, 53 dílů

Sada: Expert

Sada snímačů pro experty na sestavení složitých konfigurací snímačů, 80 dílù

Sada: Hvězdicové snímače

35dílná sada snímačů pro sestavení hvězdicových snímačů

Sada: Hvězdicové snímače s M3 XXT

37dílná sada snímačů pro sestavení hvězdicových snímačů se snímači M3 XXT

Sada: Diskové snímače

12dílná sada snímačů s diskovými snímači z keramiky

Sada: ThermoFit® Standard

25dílná sada snímačů s ThermoFit® prodlouženími a snímači

Sada: ThermoFit® Profi

59dílná sada snímačů s ThermoFit® prodlouženími a snímači

Sada prodloužení nástavců ThermoFit® DGE11

11dílná sada snímačů s ThermoFit® prodlouženími DGE11

Sada prodloužení nástavců ThermoFit® DGE20

14dílná sada snímačů s ThermoFit® prodlouženími DGE20

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK