Hvìzdicový prvek pro M3 XXT 4x90°

Zoom

Hvìzdicový prvek pro M3 XXT 4x90°

Položka č. 626105-6280-060
Využijte výbìru malých snímaèù ze sortimentu XXT pro sestavení konfigurací snímaèù M5 pomocí tohoto otoèného hvìzdicového prvku.
system M5
5-fach
DG 11
L 25
ML 20
B 13
MAT Titan
weight (g) 10

Na tomto hvìzdicovém adaptéru mùže být pøipevnìno celkem 5 snímaèù ze sortimentu M3 XXT. Nasazuje se do prodloužení s kuželovým upnutím. Alternativnì se dodává hvìzdicový prvek s pøíslušným otoèným upnutím pro pøipojení na závit M5. Mohou se tak sesta

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK