Hvìzdicový prvek M5 4x90°

Zoom

Hvìzdicový prvek M5 4x90°

Položka č. 626105-6280-080
Zde najdete hvìzdicový prvek pro snímaèe M5 pro sestavení 5-násobné hvìzdicové konfigurace snímaèù.
system M5
5-fach
DG 11
L 32.5
ML 25
B 15
MAT Titan
weight (g) 18

Kostka je opatøena pìti závity M5. Nasazuje se do prodloužení s kuželovým upnutím. Alternativnì se dodává úhel s pøíslušným otoèným upnutím pro pøipojení na závit M5. Takto se dají rychle zkonstruovat nastavitelné konfigurace snímaèù.

Tisk

PRODUCT 1 OF 8

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK