Hvìzdicový prvek M5 3x120°

Zoom

Hvìzdicový prvek M5 3x120°

Položka č. 626105-6280-100
Vytvoøte otoèné hvìzdicové snímaèe pomocí tøí snímaèù M5 na kostce s rozdìlením po 120°.
system M5
4-fach
DG 11
L 32.5
ML 25
B 15
MAT Titan
weight (g) 19

Hvìzdicový prvek je opatøen ètyømi závity M5, z nichž tøi jsou uspoøádány po 120°. Nasazuje se do prodloužení s kuželovým upnutím. Alternativnì se dodává hvìzdicový prvek s pøíslušným otoèným upnutím pro pøipojení na závit M5. Takto se dají rychle zko

Tisk

Používáme cookies na této stránce. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK